+387 65 792 814 / +387 66 155 378 (ENG) activeholidaysbosnia@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+387 65 792 814 / +387 66 155 378 (ENG) activeholidaysbosnia@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Volujak Mountain

Uspavani dinosaurus od kamena: Volujak. Planina Volujak ima oblik ćiriličnog slova Г, na čijem istočnom kraju je vrh Volujka (Velika Vlasulja 2336m). Volujak je planina u graničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dio je planinskog masiva Maglić-Volujak-Bioč, između rijeka Sutjeske, Drine, Pive i Vrbnice. Sjeverozapadna strana Volujka strmo se spušta prema Sutjesci i s obroncima Zelengore (Tovarnica) na suprotnoj strani stvara najatraktivniji dio kanjona ove rijeke (kanjon Vratar).

Uopšteno govoreći, područje Nacionalnog parka “Sutjeska” je tipično planinsko, sa vrlo izraženim reljefom. U čarobnom nizu, jedan planinski vijenac smjenjuje drugi: Vučevo, Maglić, Volujak, Zelengora.

Svaka od planina Nacionalnog parka “Sutjeska” je drugačija i svaka je lijepa i specifična na svoj način. Veličanstveni gorostasi, prepuni strmih, surovih litica i u ljetnim mjesecima prošarani su snijegom, koji se nikada ne topi.

Na Volujaku ima desetak vrhova viših od 2000 metara. Najviši vrh je Velika Vlasulja (2336 m). Ostali vrhovi su: Široka točila (2297 m) Studenac (2296 m), Mali Oštrikovac (2034 m), Kota 2283 m, Kocijan (2126 m), Previja (2294 m), Prsti (2271 m), Badnjine (2243 m), Rudinski kom (2283 m), Lica (2153 m i 2111 m), Morgul (2107 m, vrh na rubu Morgulova dola), Kozji pogled (2077 m), Viljište (2095 m).

Do visine od 1600 m Volujak je pod bukovom i crnogoričnom šumom. Iznad te visine su travnjaci. Planina je bogata ljekovitim biljem, jagodičastim voćem, gljivama. Na južnim i zapadnim padinama, na prostranim alpskim pašnjacima, obnavljaju se porušene i grade nove stočarske kolibe, katuni, u kojima ljeti žive stočari.

Zaputite li se ka nekom od ovih planinskih vijenaca, bićete svjedoci fascinantnog pejzaža, koji se može sagledati sa nekih od vrhova ovih planina

Top of the mountain Maglic Bosnia

Extreme Hiking on Maglić and Volujak

From€245
6 Days 5 Nights
0